SPELMARKER

Allmänt för alla marker

Allemansrätten
Allemansrätten gäller även då området är arrenderat. Allmänheten har rätt att vandra omkring på marken. Samtidigt har vi även rätt att spela där. Om "civila" vandrar in i området under spel, avbryt spelet och vänligt be dem gå en annan väg (tvinga INTE bort någon).

Kulor
Miljövänliga kulor SKA användas. Dvs. kulor som inte innehåller miljöskadliga ämnen och bryts ned över tid (T ex. Green Devil). Kulorna SKA ha något så när diskret färg (ej orange t ex).

Nedskräpning
Det är mycket VIKTIGT att vi alltid tar upp skräp på våra marker, även sådant vi inte slängt själva. Ser markägare skräp på marken kommer vi förlora dem!

Allmänt folkvett
Allmänt vett gäller, skräpa inte ner (igen!), respektera djur, växt och människoliv.

Vattentornet - Bergsjön

Position:
Bergsjön, Göteborg (Relativt centralt)
Storlek:
3 hektar
Avstånd från Nisse E. i Göteborg: 1 mil
Markägare:
Göteborgs kommun

Karta över området
Orienteringskarta
Alternativ Karta

Bilder:
viewforum.php?f=16
Parkering:
Parkering sker på grusplanen till vänster om fabriken inhängande område. Kör FÖRSIKTIGT in på grusplanen. Skräpa absolut INTE ner! Ha era bössor nedpackade!
Skyltning och avspärrning
När vi spelar skall vi (enligt kontrakt) skylta om detta vid ställen där folk kan tänkas ta sig in på marken (Ex: Stigarna vid Vattentornet).
Vägbeskrivning:
Karta från Eniro - det är i början på Ljusårsvägen, dvs. mot rondellen på Bergsjövägen - eniro/hitta vill inte visa exakt adress
http://abacrombie.se/temp/airsoft/bergsjonkarta.gif

Bockaby

Som medlem kan du hyra Bockaby genom föreningen. Mer info om detta kommer.

Problem med skräp!

Tyvärr ligger det ofta skräp kvar efter våra spel. Detta är ett stort problem då markägare ser detta som skäl för uppsägning av avtal. Vi har fått varning för detta redan och blir det inte skärpning kan vi förlora våra marker!

Ta med allt skräp även det som inte är ditt!