Fotografering på VSAF's arrangemang:

Fotografer är väldigt välkomna inslag på VSAF's arrangemang. Fotografering är tillåtet under följande villkor:

1. Du anmäler vid samling eller i tråden före spel att du tänker fotografera och frågar om det är någon som inte vill vara med på bild, eller om någon inte vill få fotona offentliggjorda.

2. Föreningen VSAF förbehåller sig den ekonomiska rättigheten till bilden. Det är inte en ensamrätt, du behåller din rätt att sälja den, föreningen kommer självklart att ge dig erkännande och inte ändra på eller sälja bilderna vidare. Detta ger VSAF rätt att använda bilderna till sina aktiviteter.

3. Bilderna tillgängliggörs dem som är avbildade samt föreningen VSAF i 1 år. Att kunna ta fram dem vid förfrågan räcker för att räknas som tillgängliggörande.

4. Inga bilder får offentliggöras utan att de som är avbildade givit medgivande för varje enskilt fall varken av upphovsman eller VSAF. 

5. Du undviker att störa spelet. Antingen deltar du i spel under normala regler eller så bär du varselväst. Om du bär varselväst så får du gärna följa spelarna nära men var uppmärksam på om de vill att du avlägsnar dig under något skede. Tänk särskilt på att inte rikta kameran mot en person som är oupptäckt när du vet att dennes motståndare iakttar dig.