Vanliga frågor och svar (FAQ)

Vad är VSAF?
VSAF (Västsvenska Airsoftföreningen) är en ideel förening; ett gäng Airsoftare som gått samman för att lättare kunna styra upp spelmarker, rekvisita, påverka myndigheter och skapa gemensamma regler för hur vi vill se och spela Airsoft. VSAF har sitt säte i Göteborg och de flesta medlemmarna är från Göteborg med omnejd. Alla som vill får vara med.

Är ni ett förbund?
Nej, VSAF är en förening som är ansluten till förbundet SVEROK. Ibland kan VSAF framstå som ett förbund då vi försöker verka för Airsoftens väl även på riks-nivå.

Vad/vem bestämmer i VSAF?
I grunden styr medlemmarna vad VSAF skall vara och göra. Vissa saker bestäms direkt av medlemmarna (ex. medlemsavgift och säkerhetsregler) andra indirekt genom den styrelse som väljs på årsmötet. Styrelsen träffas i regel en gång i månaden och tar de beslut vi har blivit ålagda av medelmmarna och diskuterar de frågor och dylikt vi får in. Det som beslutas går att läsa i mötesprotokollen. Styrelsen sköter även all hemsida, forum, administration, ekonomin, årsmöten, kontakt med press och myndigheter. Förslag och åsikter mottages gärna av styrelsen.

Vad gör ni av alla pengar?!
Inkomster: Föreningen är ansluten till SVEROK och får likt alla andra förening deras grundbidrag. Vi söker ev. också deras Arrangemangsbidraget en gång om året (detta gick ex. år 2004 till Berget3 bussen). I övrigt är våra inkomster medlemsavgifter, en liten del från kulförsäljning och den kostnad som tas ut på vissa av våra spel.

Utgifter: Detta är självfallet olika. Vi har en hemsida och ett forum, det kostar liten peng. Det är framförallt spelmark och inköp till spel som kostar/ kommer att kosta pengar (en mark går lätt på över 10 000/år). Vi som arbetar inom VSAF gör detta av fri vilja och utan ersättning (vi är en ideel förening). Vi har dock milersättning för de som använder sin bil till att tex. arbeta på en mark. För mer detaljerad information går det bra att vända sig till kassören.

Hur vet jag om att ni har spel?
När det är VSAF-spel utannonseras detta på vårt forum. Det läggs som oftast även ut notiser på andra stora forum i sverige.

Var spelar ni?

Det är olika. Medlemmarna håller dock oftast spel på vår mark "Vattentornet" i Bergsjön. Mer information finns att läsa i speldelen på forumet.

Jag vill också hålla ett spel, hur gör jag?
Alla medlemmar över 18 får hålla spel. Information om hur du håller VSAF-spel finns att läsa i speldelen på forumet.

Vad har ni för regler på era spel?
De finns att läsa i speldelen på forumet. Airsoftreglerna gäller bara de spel som arrangeras på VSAF-marker och om arrangören väljer att använda dem. Självfallet kan vem som helst använda sig av relgerna och vi ser gärna att många gör det då vi själva är nöjda med dem. De som inte gillar dem behöver självfallet inte använda dem på sina spel även om de spelar i Västsverige. Säkerhetsreglerna (säkerhetsavstånd, fpsgränser osv) gäller på alla spel som arrangeras inom VSAF. Dessa går endast att ändra på ett årsmöte. Spelreglerna går att ändra från spel till spel, det är upp till arrangören.