KONTAKT


Styrelsen och ytterst ordföranden är kontaktpersoner för föreningen. Bästa sättet att nå oss är via e-post eller via PM på vårt forum. 


E-post: 
Allmänna frågor: info @ vsaf.se
Medlemsstatus: medlem @ vsaf.se
Kassör: treasurer @ VSAF.se

Då vi inte har något kansli eller anställda utan endast ideellt arbetande eldsjälar kan det dröja något med svar emellanåt, vi hoppas ni har överseende med detta.

INFO

 

OrganisationsNr: 802415-2517
Bankgiro: 5697-3951
SVEROK-ID: F030483-2